Mønsberget

- stein og skifer sidan 1892

 

 

I helleberget på Møen har det vore skiferdrift sidan slutten av 1800-talet. Det var Anders K. Møen (1862-1936) som byrja å ta ut skiferen. Han bygde køyreveg frå berget til hovudvegen og sprengte tunnellar inn til skiferberget. Då hellebergsdrifta var på høgda i 1911, vart produsert 250.000 skifer i året og rundt 100 mann var i arbeid. 

 

I dag er det Knut A. Møen, fjerde generasjon Møen, som driftar helleberget. Skiferbrotet leverer alt frå maskin og handstein til bruddheller, stabbestein og fyllmasse.

 

Video fra Helleberget HER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knut A. Møen

Mønsvegen 27, 5700 Voss
Tlf: 91 57 61 78

E-post:knut@helleberget.no

 

Websiden er under konstruksjon og vil ferdigstillast i september 2010.